Kurs gramatyka języka angielskiego zawiera teorię oraz ćwiczenia z danego zagadnienia

Kurs jest przeznaczony aby wyrównywać jak i rozwijać umiejętności posługiwania się językiem angielskim, głównie pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego.