Materiały dodatkowe z języka francuskiego mające na celu wzbogacenie zagadnień językowych i kulturowych oraz wyćwiczenie elementów leksykalno-gramatycznych z zajęć lekcyjnych;