zadania

anatomia i fizjologia

choroby zwierząt

żywienie zwierzat

bilansowanie dawek pokarmowych

preliminarz pasz i ściółki

zoohigiena

bydło

trzoda chlewna

opłacalność produkcji zwierzęcej