Technologia Informacyjna  
  Program nauczania DKOS-5002-19/06 i DKOS-5002-34/03 W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
  Poradnik dla ucznia W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
Technika w rolnictwie  
  Obsługa techniczna maszyn i urządzeń W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
  Eksploatacja maszyn W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
  Diagnozowanie i naprawa W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
Maszyny rolnicze  
  BHP przy obsłudze maszyn W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
  Urządzenia do usuwania obornika i gnojowicy W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
  Urządzenia do dojenia W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
  Urządzenia do zaopatrywania gospodarstw w wodę W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
  Maszyny i urządzenia do przygotowania i zadawania pasz W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
  Maszyny i urządzenia do transportu wewnętrznego W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
  Maszyny do zbioru okopowych W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
  Maszyny do zbioru zbóż W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
  Maszyny i urządzenia do zbioru zielonek W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
  Maszyny i urządzenia do ochrony roślin W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
  Maszyny i urządzenia do pielęgnacji roślin W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
  Maszyny i urządzenia do nawożenia W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
  Maszyny do siewu i sadzenia W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
  Kurs kombajnisty W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
  Testy z maszyn rolniczych W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
  Rozkład materiału z przedmiotu „Maszyny rolnicze” 834103 W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
Pojazdy rolnicze  
  Testy z pojazdów rolniczych W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
  Rozkład materiału z przedmiotu „Pojazdy Rolnicze” 834103 W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
Podstawy konstrukcji maszyn  
  Podstawy mechaniki technicznej W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
  Testy z Podstaw Konstrukcji Maszyn W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
  Rozkład materiału z przedmiotu „Podstawy konstrukcji maszyn” 834103 W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
Pracownia eksploatacji maszyn  
  Rozkład materiału z przedmiotu „Pracownia Eksploatacji Maszyn Rolniczych” 834103 W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
Pracownia eksploatacji pojazdów  
  Rozkład materiału z przedmiotu „Pracownia Eksploatacji Pojazdów Rolniczych” 834103 W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
Obsługa środków technicznych  
  Rozkład materiału z przedmiotu „Obsługa środków technicznych” 314203 W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
Egzamin Zawodowy  
  Nowy Egzamin Zawodowy v.2014 W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
  Egzamin Zawodowy W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie