Zapraszam do korzystania z repozytorium 169 kursów do kształcenia zawodowego wytworzonych w ramach projektu systemowego KOWEZiU „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”.

kno
Kursy dedykowane są słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych i mogą być wykorzystywane na zajęciach przez placówki publiczne i niepubliczne kształcenia ustawicznego oraz inne podmioty wymienione w rozporządzeniu ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Poszczególne moduły kursu (prezentacje, filmy, podcasty) można z powodzeniem wykorzystywać podczas zajęć w szkole.

Rada Pedagogiczna